Entrepreneurial Age

Entrepreneurial Age HD
00:45:26
HD

Huang Xuan (Guo Xin Nian), AngelaBaby (Na Lan), Zhou Yiwei (Luo Wei), Song Yi (Wendy), David Wang (Li Ben Teng), Wang Xue-qi (Jin Zhen Zang), Han Tongsheng (Na Zheng Guo), Dai Xu (Jin Cheng), Zhang Xiaoqian (Luka)

Title:Entrepreneurial Age
First Air Date:2018-10-12
Last Air Date:2018-11-11
Number of Seasons:1
Number of Episodes:54
Genres:Drama
Casts:Huang Xuan (Guo Xin Nian), AngelaBaby (Na Lan), Zhou Yiwei (Luo Wei), Song Yi (Wendy), David Wang (Li Ben Teng), Wang Xue-qi (Jin Zhen Zang), Han Tongsheng (Na Zheng Guo), Dai Xu (Jin Cheng), Zhang Xiaoqian (Luka)
Plot Keywords:romance