Entrepreneurial Age Season 1

Entrepreneurial Age HD
00:45:26
HD

Huang Xuan (Guo Xin Nian), AngelaBaby (Na Lan), Zhou Yiwei (Luo Wei), Song Yi (Wendy), David Wang (Li Ben Teng), Wang Xueqi (Jin Zhen Zang), 韩童生 (Na Zheng Guo), Dai Xu (Jin Cheng), Zhang Xiaoqian (Luka), Fan Jinwei (He Xiao Mang)

Title:Entrepreneurial Age
First Air Date:2018-10-12
Last Air Date:2018-11-11
Number of Seasons:1
Number of Episodes:54
Genres:Drama
Casts:Huang Xuan (Guo Xin Nian), AngelaBaby (Na Lan), Zhou Yiwei (Luo Wei), Song Yi (Wendy), David Wang (Li Ben Teng), Wang Xueqi (Jin Zhen Zang), 韩童生 (Na Zheng Guo), Dai Xu (Jin Cheng), Zhang Xiaoqian (Luka), Fan Jinwei (He Xiao Mang)
Plot Keywords:romance

Episode List Season 1

October 12, 2018
October 12, 2018
October 13, 2018
October 14, 2018
October 14, 2018
October 15, 2018
October 15, 2018
October 16, 2018
October 16, 2018
October 17, 2018
October 17, 2018
October 18, 2018
October 18, 2018
October 19, 2018
October 19, 2018
October 20, 2018
October 21, 2018
October 21, 2018
October 22, 2018
October 22, 2018
October 23, 2018
October 23, 2018
October 24, 2018
October 24, 2018
October 25, 2018
October 25, 2018
October 26, 2018
October 26, 2018
October 27, 2018
October 28, 2018
October 28, 2018
October 29, 2018
October 29, 2018
October 30, 2018
October 30, 2018
October 31, 2018
October 31, 2018
November 01, 2018
November 01, 2018
November 02, 2018
November 02, 2018
November 03, 2018
November 04, 2018
November 04, 2018
November 05, 2018
November 05, 2018
November 06, 2018
November 06, 2018
November 07, 2018
November 07, 2018
November 08, 2018
November 08, 2018
November 09, 2018
November 11, 2018